In the Wee Hours of the Morning (Sa Madaling Araw)

June 29, 2005

It’s like near Christmas or having a field trip to Nayong Pilipino, I am brushing my eyes while yawning.

“Cocks are not crowing yet.”

I sat down by the foot of the bed to stare into space. After a while I began to scratch my head so I would fully awaken.

In these hours come topics only yourself could understand. Unlike those which are forced, this one flows smoothly.

“If you’re going to say something, say it now.”

“I’ll say it next year…”

That’s why it’s good to wake up in the wee hours of the morning.

Guitar Man
A blind guitar man playing some tunes along the sidewalk. EDSA, Camp Aguinaldo, June 13, 2011

Original Text (Filipino)

Parang magpa-Pasko o kaya may field trip sa Nayong Pilipino, kinukusut-kusot pa ang mata sabay hikab.

“Wala pa ang tilaok ng mga manok.”

Umupo ako sa paanan ng papag para tumunganga. Kaunting saglit pa ay nagkamot na ako ng ulo para naman magising nang tuluyan.

Dito sa mga oras na ‘to lumalabas ang mga usaping sarili mo lang ang nakakaintindi. Hindi katulad ng napipiga, heto ay swabe lang ang daloy.

“Kung may sasabihin ka, ngayon na.”

“Next year na lang…”

Kaya masarap simulan ang paggising sa madaling araw.


Sa Madaling Araw Second Edition


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *