Inutil

Walang akong makitang kahulugan sa apat na sulok ng aking kuwarto. Walang laman kung hindi alikabok at sinag ng umagang araw. Kahit naroroon ako, wala pa ring laman.

Dito ko kailangan simulan muli ang direksyon ng aking buhay. Sa kuwarto na kung saan ako natutong mag-gitara. Sa kuwarto na kung saan ko tinambak ang mga litrato ng buong angkan namin. Sa kuwarto na nakakita ng pagkabasag at pagkabuo ng aking katinuan.

Uumpisahan ko sa pamamagitan ng isang-minutong dasal at sa pagdilat ko ay bago na ang lahat. Parang isang tao na binautismuhan ni Jesus sa kumukulong asupre.

From Happy Obituary 2005