Sana…

Sana...
“Sana” is Tagalog for “I wish”. What do you wish for our country?

Sana…

Ang “sana” ay hiling natin sa isang pwersa na alam nating kayang pangyarihin ito.

Sa kabilang banda, sa bawat “sana” na ating sasambitin, may karampatang responsibilidad na tayo mismo ang kikilos para ang bawat hangarin ay magkatotoo.

Isang simpleng salita. Huwag tumigil sa pag-asa.

The making of


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *