The Philippine Passport Design of 2018

Recently, a family member renewed a passport. The design is reminiscent of the one-hundered peso bill with its purplish color and “entched” illustration style. I like it.

Philippine Eagle - Philippine Passport
A page of the Philippine Passport with an illustration of the Philippine Eagle, an emblem of the Republic of the Philippines.
Republic of the Philippines - Philippine Passport - Page 1
A page of the Philippine Passport with an introduction from the Department of Foreign Affairs.

An intro from DFA:

In Filipino:

Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Ugnayang Panlabas

Ang Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas ay humihiling sa lahat ng kinauukulang pamunuan na pahintulutan ang pinagkalooban nito, isang mamamayan ng Pilipinas, na makaraan nang malaya at walang sagabal, at kung kailangan ay pag-ukulan siya ng lahat ng tulong at proteksyon ayon sa batas.

In English:

Republic of the Philippines
Department of Foreign Affairs

The Government of the Republic of the Philippines requests all concerned to permit the bearer, a citizen of the Philippines, to pass safely and freely, and in case of need to give him/her all lawful aid and protection.

Maka-Diyos - Philippine Passport - Page 3
A page of the Philippine Passport with an illustration of the Philippine Flag.

Maka-Diyos,
Maka-Tao,
Makakalikasan
at Makabansa

Translated in English:

Pro-God,
Pro-People,
Pro-Nature
and Pro-Country

Bayang Magiliw - Philippine Passport - Page 4
A page of the Philippine Passport showing the left part of Patapat Viaduct.
Patapat Viaduct - Philippine Passport - Page 5
A page of the Philippine Passport showing the right part of Patapat Viaduct.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *