Walang Bago

Payapa pa rin ang araw. Nasa bakasyon pa siguro ang mga tao. Walang gaanong nagbago sa paligid.

Originally published in Happy Obituary 2006.